Telefoon: 050 5493171

Keuring

De wetgever stelt dat de werkgever verplicht is om zijn werknemers met veilig gereedschap moet laten werken en dat machines (jaarlijks) periodiek gekeurd dienen te worden door ter zake deskundigen. H.P.Been Hydrauliek is door Palfinger Nederland aangewezen als deskundig om deze periodiek keuringen uit te voeren conform een vastgelegd protocol, hiervoor volgen onze keurmeesters jaarlijks de vereiste opleidingen die door onze leverancies worden gegeven.

Hetzelfde geldt ook voor de containerafzetinstallaties van VDL. De keuringen worden in de meeste gevallen in onze werkplaats uitgevoerd en natuurlijk op verzoek bij de klant “thuis”, Sonac Suameer, RWE windmolens Eemshaven, Drilltec boorlocaties door heel Nederland enz. Onze keuringen, (kranen, hoogwerkers, TCVT enz.) gebeuren onder auspiciën van HHC/DRS Inspecties BV. Bij deze organisatie melden wij keuringen aan en af en krijgen een eventuele steekproef van HHC/DRS.